Toegevoegde waarde

Ik help organisaties om hun datamanagement op orde te krijgen, zodat ze hun beschikbare data en informatie optimaal kunnen inzetten om hun doelstellingen te realiseren.

Informatie is voor veel organisaties een cruciale productiefactor geworden. Slimme inzet daarvan vraagt om een informatievoorziening die past bij de doelstellingen van de organisatie. Ik help bedrijven hun informatielandschap zodanig in te richten dat het maximaal aansluit op hun specifieke situatie.

Dat doe ik door middel van advisering, architecturing en kennisoverdracht. Ik werk voor grote en kleine opdrachtgevers in diverse branches.