Diensten

Ik lever ondersteuning in de vorm van:

  • advisering. Ik breng bijvoorbeeld advies uit ten aanzien van te maken keuzes in een informatie-architectuur, toets reeds genomen beslissingen of voer een scan uit op een bestaande architectuur.
  • architecturering. Ik vervul dan een architectenrol bij het opzetten van een nieuwe informatie-architectuur, of het aanpassen of uitbreiden van een bestaande. Dit zijn vaak langlopende trajecten.
  • kennisoverdracht. Ik coach architecten, en geef trainingen op gebied van BI-architectuur en datamanagement & datagovernance.
    Daarnaast geef ik presentaties enĀ schrijf ikĀ artikelen in vakbladen en op mijn blog.